CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมกับ Double A, NPS จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 200,000 ตัว

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมกับ Double A, NPS จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 200,000 ตัว เพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ และขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ในช่วงวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ สถานศึกษา ประชาชนและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้