ปิด

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมกับ Double A และNPS จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 200,000 ตัว

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมกับ Double A และNPS จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 200,000 ตัว เพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศและขยายพันธุ์สัตว์น้ำในช่วงวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ สถานศึกษาประชาชนและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้