ปิด

ส่องหุ้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปต่อหรือพอแค่นี้ ภายหลังวัคซีนโควิดเริ่มฉีดให้คนทั้งโลก

ที่มาของรูป : https://www.pexels.com/photo/technology-computer-lines-board-50711/

จากการเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ในปี 2020 ที่ผ่านมานั้น หุ้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกือบทั่วโลกมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่าง e-commerce แม้แต่เกมออนไลน์ก็ยังได้รับกระแสการตอบรับอย่างคาดไม่ถึง โดยเฉพาะกลุ่ม work from home ที่ต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เน็ตเวิร์คในการทำงานจากที่บ้าน ยังไม่นับรวมถึงธุรกิจนวัตกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนและการรักษาพยาบาลที่กำลังจะมีเพิ่มมากขึ้น 

การเติบโตแบบก้าวกระโดดหลังโควิด
ความหอมหวานของผลตอบแทนในหุ้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมถึงขนาดที่กองทุนรวมภายในประเทศต่างเข้าไปลงทุนกันจำนวนมาก สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า 30% ในแต่ละกองทุน หากเข้าไปดูงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์จะพบว่ามีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีการเติบโตขึ้นมาก แม้จะมีคู่แข่งอย่างเวียดนามแต่ศักยภาพและเทคโนโลยีการผลิตของไทยที่เป็นฐานการผลิตให้กับบริษัทชั้นนำมาอย่างยาวนานยังคงเป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ระบุว่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2563 ที่ผ่านมานั้นอันดับ 1 ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าการลงทุนมากถึง 50,300 ล้านบาทและที่โดดเด่นไม่แพ้กันคืออุตสาหกรรมการแพทย์ โดยเฉพาะในเรื่องนวัตกรรมการผลิตยาและวัคซีน ที่มีการขอรับการส่งเสริมแบบก้าวกระโดด ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นฐานการผลิตวัคซีนโควิด-19 จากต่างประเทศ นั่นแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันและน่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง 

ผลกระทบหากวัคซีนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นยังน่าลงทุนต่อหรือไม่
การมาของวัคซีนถือเป็นเรื่องดีของหลาย ๆ ธุรกิจที่กำลังได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้ แต่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่งจึงทำให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถเติบโตต่อไปได้ในอนาคตและยังน่าลงทุนต่อ โดยเฉพาะการพัฒนาในเรื่องของซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่คอยตอบสนองความสะดวกสบายของผู้คนให้มากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากการแข่งขันในเรื่องของ food delivery application ยังไม่นับรวมถึงการพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ที่นำมาช่วยในการตรวจจับและคัดกรองผู้ป่วยโควิดที่ผ่านมา การพัฒนาโดรนเพื่อการขนส่งและการเกษตรกรรมต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในอนาคตหรือแม้แต่การพัฒนาซอฟต์แวร์เกมออนไลน์ที่สามารถเติบโตต่อไปในอนาคตได้อีกจำนวนมาก การพัฒนาซอฟต์แวร์และสื่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์และมัลติมีเดียที่จะก้าวเข้ามามีบทบาทในอนาคตอันใกล้นี้ ระบบรักษาความปลอดภัยจากภัยทางไซเบอร์ต่าง ๆ รวมไปถึงชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการทำงานของระบบปฏิบัติการเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ที่มาข้อมูล