ปิด

สวนอุตสาหกรรม 304

 • 304IP our project

  สวนอุตสาหกรรม 304 (ปราจีนบุรี)

  จัดตั้งขึ้นในปี 1994 และปัจจุบันมีพื้นที่ที่พัฒนาแล้วกว่า 12,500 ไร่ ในจังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และการพัฒนาตามแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

  เพิ่มเติม
 • 304IP our project

  สวนอุตสาหกรรม 304 (ฉะเชิงเทรา)

  จัดตั้งขึ้นในปี 2001 ปัจจุบันมีพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการขยายการลงทุนของโครงการ จังหวัดปราจีนบุรี

  เพิ่มเติม