ปิด

ทำไมต้องเลือก
สวนอุตสาหกรรม 304

เพราะเราคือผู้พัฒนาธุรกิจสวนอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งอยู่ติดกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งทรัพยากรแรงงานขนาดใหญ่ของประเทศ และยังตั้งอยู่ท่ามกลางกลุ่มผู้ผลิตยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำหลายกลุ่ม ซึ่งล้วนต้องพึ่งพาส่วนประกอบและชิ้นส่วนต่างๆ

นอกจากนั้น เรายังขยายพื้นที่ออกไปยังจังหวัดฉะเชิงเทรา และจัดตั้งโครงการภายใต้แนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยโครงการนี้มอบสิทธิประโยชน์พิเศษจาก BOI ให้แก่นักลงทุน รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรจากพื้นที่เขตปลอดอากรอีกด้วย

  • ความสมบูรณ์พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงระบบการจัดการน้ำและการระบายน้ำ ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้คุณภาพต่อเนื่อง
  • ความช่วยเหลือทางด้านธุรกิจที่จะสนับสนุนให้การดำเนินการผลิตเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ One-Stop Service ที่มอบความสะดวกสบายสูงสุดให้แก่ลูกค้า
  • การเป็นสวนอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Industrial Town ซึ่งสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด การใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นโดยไม่รบกวนแหล่งน้ำตามธรรมชาติ การกำจัดของเสียโดยไม่ปล่อยออกสู่ภายนอก และการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างเคร่งครัด